MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor Crikvenica - Centar


Predsjednik:
Marko Vukelić
i članovi: Zdravko Pernar, Josip Friš, Marija Galjanić Sovar, Gordan Raguž, Snežana Sikirić i Marin Uremović.

Tajnik: Eduard Kalanj - 091 1241 449 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Preradovićeva 1, Crikvenica
 
27. svibnja 2019. godine s početkom u 19,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, zamjenica Ivona Matošić Gašparović, mag. iur. otvorila sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Crikvenica - centar.

Sa 4 glasa ZA je za predsjednika VMO Crikvenica- centar izabran Marko Vukelić.

Nakon provedenog postupka za izbor predsjednika Vijeća, članovi su se usuglasili sa 4 glasa Za i 3 SUZDRŽANA da će postupak izbora potpredsjednika Vijeća provesti na idućoj sjednici.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar u sastavu: predsjednik Marko Vukelić i članovi Zdravko Pernar, Josip Friš, Marija Galjanić Sovar, Sonja Polonijo, Snežana Sikirić i Krešimir Ivančić obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.

Dana 31.05.2019. godine članica VMO Crikvenica – centar svoj je mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga te ju od navedenog dana mijenja g. Gordan Raguž.

Dana 06.06.2019.. godine član VMO Crikvenica – centar Krešimir Ivančić dao je ostavku te će ga zamijeniti slijedeći s liste SDP-PGS-HNS Marin Uremović.

folder Zapisnici sa sjednica: Crikvenica - centar

 

Top