MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor: Crikvenica - zapad


Predsjednik: Branko Kleković, potpredsjednik: Igor Frković
i članovi: Alen Plukavec, Raul Gašparović, Ena Baričević, Dražen Pauković i Stevo Mirić.

Tajnik: Darko Škorjanec - 091 1241 452 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Trg Druga 1, Crikvenica

27. svibnja 2019. godine s početkom u 18,20 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - zapad.

Nakon što je opunomoćenik gradonačelnika Grada Crikvenice, Josip Friš mag. ing. el., otvorio sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - zapad usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Crikvenica - zapad.

Sa 4 glasa ZA je za predsjednika VMO Crikvenica - zapad  izabran Branko Kleković, također sa 4 glasa ZA je za potpredsjednika izabran Igor Frković.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - zapad u sastavu: predsjednik Branko Kleković, potpredsjednik Igor Frković i članovi: Alen Plukavec, Raul Gašparović, Ena Baričević, Dražen Pauković i Stevo Mirić obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.

 

Top