MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor Dramalj


Predsjednik: Ivan Pavlić, potpredsjednik Mario Jelčić
i članovi: Ivana Ševerdija, Kuzman Dokoza, Zlatko Perhat, Viktor Jurić i Ivica Manestar.

Tajnik: Kristijan Domijan – 091 2424 606 – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Dramaljsko selce 30, Dramalj
Telefon: 051 786 579

27. svibnja 2019. godine s početkom u 19,40 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Dramalj.

Nakon što je opunomoćenik gradonačelnika Grada Crikvenice, zamjenica Ivona Matošić Gašparović, mag. iur., otvorila sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Dramalj usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Dramalj.

Sa 7 glasova ZA je za predsjednika VMO Dramalj izabran Ivan Pavlić, a sa 6 glasova ZA je za potpredsjednika izabran Mario Jelčić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Dramalj u sastavu: predsjednik Ivan Pavlić, potpredsjednik Mario Jelčić i članovi Ivana Ševerdija, Kuzman Dokoza, Zlatko Perhat, Viktor Jurić i Ivica Manestar obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.


Dana 19. rujna 2019. godine član Mjesnog odbora Dramalj Viktor Jurić podnio je ostavku na članstvo te je Predrag Antić, sporazumom Koalicijske liste SDP-PGS-HNS utvrđen njegovim zamjenikom.

Top