Grad Crikvenica
Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica

Tel: +385 (0)51 455 400
Fax: +385 (0)51 242 009
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 81687755716
IBAN: HR2724020061805300007 - Erste Banka

GRADSKA UPRAVA GRADA CRIKVENICE

Ime Radno mjesto Telefon E-mail
Damir Rukavina, dipl. ing. el. Gradonačelnik 455 404 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Silvia Crnić, univ. spec. oec. Zamjenica gradonačelnika 455 404 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivona Matošić Gašparović, mag. iur. Zamjenica gradonačelnika 455 404 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Jasminka Citković, dipl. iur. Pročelnica Upravnog odjela 455 481 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNU NABAVU
Martina Tomašić Smoljan, dipl. oec. Voditeljica Odsjeka 455 407 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dubravka Mijalić, prof. Viša savjetnica za odgoj, obrazovanje i sport 455 413 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Car Stručna referentica za socijalnu skrb, zdravstvo i kulturu 455 483 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, ODNOSE S JAVNOŠĆU I OPĆE POSLOVE
Tena Peričić, mag.oec. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol 455 414 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sara Kolak Štula, mag. iur. Viša stručna suradnica za opće i kadrovske poslove 455 405 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Anja Baričević Biuk, mag. oec Viša administrativna referentica – tajnica 455 404 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dubravka Pobor Stručna referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća i kolegij Gradonačelnika 455 412 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Lončarić Stručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu 455 430 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lana Obradović Stručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu 455 430 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dragan Jurin Vozač 455 427 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mišel Orlandini Domar 455 427 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
mr.sc. Jasna Perhat, dipl.oec. Pročelnica Upravnog odjela 455 421 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA FINANCIJE
Tatjana Čop, dipl. oec.

Viša savjetnica za računovodstvene poslove

455 428 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
mr. sc. Damir Gašparović Viši savjetnik za računovodstvene poslove 455 406 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Margareta Goić Beretin, univ.spec.oec Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove 455-429 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Pobor, dipl.oec. Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračuna 455 421 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iris Vujić Sudar, mag. oec. Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Natali Manestar-Car, dipl. oec. Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračuna 455-423 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODJELJAK ZA KNJIGOVODSTVO PRORAČUNA
Jadranka Naglić Računovodstvena referentica za analitiku kupaca 455 424 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sanja Mikuličić Jud Računovodstvena referentica za analitiku dobavljača i imovine 455 426 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nina Tus Računovodstvena referentica za obračun plaća i naknada, blagajne i platnog prometa 455 425 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PROJEKTE
mr.sc. Snježana Sikirić, dipl.oec. Voditeljica Odsjeka 455 408 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Denisse Mandekić, univ. spec. oec. Viša stručna suradnica za gospodarstvo, turizam i projekte 455 409 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Stanka Car, mag.ing.aedif. Pročelnica Upravnog odjela 455 464 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mira Katuša Šimić, dipl.ing.građ. Viša stručna suradnica za održavanje i investicije 455 410 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Željko Pavlović, ing. Viši referent za investicije i održavanje 455 446 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Anamaria Murn, ing. Viša referentica za investicije i održavanje 455 444 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV
Ivan Petrinović, dipl.ing.građ.

Voditelj odsjeka

455 463

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zoran Brozičević, dipl.iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

455 448

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marijan Filipović, iur.

Viši upravni referent za komunalni i geoinformacijski sustav

455 461

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Željka Šargač

Stručna referentica za zajedničku komunalnu potrošnju

455 443 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ljiljana Grubišić

Stručna referentica za komunalnu naknadu

455 484

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Alen Plukavec, ing.

Viši referent/komunalni i prometni redar

455 465

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ratko Đeneš

Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 469

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Eduard Kalanj Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 468 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kristijan Domijan Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 469 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marko Car  Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455-469 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV
Vjekoslava Glavan, d.i.a. pročelnica Upravnog odjela 455 470

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I INVESTICIJE
 

 

   
Karlo Pavlić, dipl.ing. Viši savjetnik za prostorno uređenje i investicije 455 441 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Dejanović, mag. ing. aedif. Viša stručna suradnica za razvoj 455 449 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Silvio Ratković, dipl. iur. Voditelj Odsjeka 455 466 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tatjana Jerčinović, dipl. iur. Viša savjetnica za imovinsko pravna pitanja 455 442 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zoran Prpić, struc.spec.inf. Viši stručni suradnik za investicije 455 467 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gradska uprava Grada Crikvenice - kontakti
Top