E-pisarnica

Dragi posjetitelji,
Predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje? Na ovim stranicama omogućen je uvid u praćenje tijeka rješavanja predmeta kojeg ste predali u jedno od upravnih tijela Gradske uprave Grada Crikvenice. -LINK-

Obrasci

Obrasci za različite namjene u digitalnom obliku.

Socijalni kalkulator

Aplikacija Socijalni kalkulator Grada Crikvenice namijenjen je građanima Grada Crikvenice. Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi (“Službene novine”, br. 20/14) i osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada, a prema određenim kriterijima.

Prijava poreza na nekretnine

Top