MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor Crikvenica - Istok


Predsjednik: Ratko Đeneš, potpredsjednica Lucija Tomić
i članovi: Bernard Vukoja, Tomislav Miočić, Drago Udovičić, Goran Vukić i Mario Peričić.

Tajnik: Ratko Đeneš - 091 2424 506 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Preradovićeva 1, Crikvenica
 
27. svibnja 2019. godine s početkom u 17,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - istok.

Nakon što je opunomoćenik gradonačelnika Grada Crikvenice i predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice Josip Friš, mag. ing. el. otvorio sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - istok usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Crikvenica - istok.

Sa 7 glasova ZA je za predsjednika VMO Crikvenica- istok izabran Ratko Đeneš, također sa 7 glasova ZA je za potpredsjednicu izabrana Lucija Tomić. 

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - istok u sastavu: predsjednik Ratko Đeneš, potpredsjednica Lucija Tomić i članovi: Bernard Vukoja, Tomislav Miočić, Drago Udovičić, Goran Vukić i Mario Peričić obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.

 

Top