MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor: Jadranovo


Predsjednik:
Ivan Grbčić, potpredsjednik Zoran Brnić
i članovi: Dijana Lukšić, Josip Gobac, Antonela Orlandini, Božica Kostanjšek

Tajnik: Kristijan Domijan - 091 2424 606 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 1, Jadranovo

Na sjednici VMO Jadranovo održane dana 19.04.2019. godine u prostoriji Mjesnog odbora Jadranovo, I. G. Kovačića 1, Jadranovo, s početkom u 19,00 sati javnim glasovanjem izabran je novi predsjednik Ivan Grbčić sa 5 glasova ZA, te je sa 5 glasova ZA za potpredsjednika Vijeća izabran Zoran Brnić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo u sastavu: predsjednik Ivan Grbčić, potpredsjednik Zoran Brnić i članovi Dijana Lukšić, Josip Gobac, Antonela Orlandini, Božica Kostanjšek obavljat će svoju dužnosti do slijedećih izbora.

 

Top