Osnovne informacije

Kako bismo osnažili suradnju s poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Crikvenice te pružili sveobuhvatnu potporu razvoju poduzetništva, u Gradskoj upravi je ustrojen Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte kojemu se svi poduzetnici i obrtnici s područja Grada Crikvenice svakoga radnog dana od 8:00 do 15:00 sati mogu obratiti za pomoć ili savjet.

Odbori zaduženi za poduzetništvo i turizam

  • Odbor za gospodarstvo prati ukupno stanje u gospodarstvu i stanje po pojedinim gospodarskim granama
  • Odbor za destinacijski menadžment prati ukupno stanje u turizmu i po pojedinim turističkim djelatnostima

Vizija Grada Crikvenice

Grad Crikvenica turistički je i gospodarski razvijen grad s velikom zaposlenošću u kojemu mladi i obrazovani stanovnici imaju priliku ostvariti svoje potencijale, a zrelo stanovništvo ugodno i zdravo živjeti. Grad poželjan za život.

Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2012.-2022.

Osnovni je cilj Strategije definirati smjernice budućeg gospodarskog razvitka Grada  Crikvenice i to kao komponente održivog razvitka, što znači da u promišljanju razvoja treba uvaţavati ne samo ekonomske, već i socijalne i okolišne kriterije.

Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. - 2029.

Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. predstavlja zajedničku platformu Grada Crikvenice, Vinodolske općine i Grada Novog Vinodolskog te njihovih turističkih zajednica i drugih institucija javnog, društvenog i gospodarskog sektora u razvoju turizma. Strategija dolazi u vrijeme značajnih ulaganja u infrastrukturu i uređenje mjesta, također koincidira s rješenjem vlasničkih odnosa u vodećim turističkim poduzećima i pokretanjem novih investicija, a što sve govori u prilog anticipacije nove faze u razvojnom ciklusu Crikveničko-vinodolske rivijere kao jedne od destinacija s najduljom turističkom tradicijom u Hrvatskoj.

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta grada Crikvenice s akcijskim planom

Izrada Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta grada Crikvenice s akcijskim planom polazi od niza strateških dokumenta koji su usko povezani s turizmom ovog područja s posebnim naglaskom na Strategiju razvoja turizma Crikveničko-Vinodolske rivijere 2019. – 2029. Grad Crikvenica se u tim dokumentima opredijelio na uspostavljanje dugoročno održivog turističkog razvojnog i tržišnog koncepta grada Crikvenice koji mora biti podržan od strane nositelja turističke ponude i usklađen s interesima lokalne zajednice i lokalne samouprave, a što podrazumijeva: unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva, održivo upravljanje prostorom u uvjetima rasta potražnje i upravljanje turizmom.

Mjere za poticanje poduzetništva

Paketi mjera koji se mogu koristiti poduzetnici/ice koji posluju i imaju sjedište na području Grada Crikvenice, te poduzetnici/ice koji ulažu na području Grada Crikvenice, bez obzira na sjedište poduzetnika, a od gospodarskog su interesa za Grad Crikvenicu.

Baze aktivnih poduzetnika

Objavljena baza aktivnih poduzetnika s područja Grada Crikvenice. Baza će biti ažurirana na polugodišnjoj osnovi.

Potporne institucije

  • PC Vinodol - poduzetnička potporna institucija čija je osnovna djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. 
    Poduzetnički centar "Vinodol" od sada možete kontaktirati i putem njihove Facebook stranice. Stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja iz svog djelokruga posla! https://www.facebook.com/Poduzetnickicentarvinodol
  • LAG Vinodol - organizacija s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom, čiji članovi dolaze iz tri različita sektora: javni, privatni i civilni, a sve u cilju unapređenja kvalitete života u ruralnom području sukladno LEADER pristupu.
  • LAGUR Tunera - partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.
  • Udruženje obrtnika Grada Crikvenice - zastupati i promicati interese obrtništva,te im pomagati u poslovanju osnovna je zadaća Udruženja.

Korisne informacije

Cjenici komunalnih usluga

  • Objedinjeni cjenik komunalnih usluga za gospodarstvo
  • Objedinjeni cjenik troškova komunalnih priključaka za gospodarstvo

Popis prostora u vlasništvu Grada

Popis svih prostora u vlasništvu Grada Crikvenice sa pripadajućim podacima.
Top