Izvješće o javnoj raspravi i Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Dramaljsko Selce, Manestri
Objavljeno: 09.11.2020.
U privitku dostavljamo Izvješće o javnoj raspravi i Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Dramaljsko Selce, Manestri (dio NA33).
Top