ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Objavljeno: 02.11.2020.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top