Izvješće o javnoj raspravi - urbanistički plan
Objavljeno: 29.11.2016.

Izvješće o javnoj raspravi II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Crikvenica - Centar. 

Sadržaj:

1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana
prihvaćeni
4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično
prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz
razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju
6. Obavezni akti i drugi dokazi iz čl. 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.
153/13)
6.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana
6.2. Objava javne rasprave
6.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave
6.4. Zapisnik s javnog izlaganja
6.5. Mišljenja javnopravnih tijela
7. Prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi

Za više informacija preuzmite privitak.

Top