Aktivnosti Službe spašavanja života na vodi HCK
Objavljeno: 30.09.2016.

U okviru projekta «Sigurnost na vodi» Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa i Gradsko društvo Crvenog križa CRIKVENICA održali su prvi tečaj Junior-spasilac u novoj školskoj godini, namijenjen učenicima 7. i 8. osnovnih škola.

U terminu 28.-30.09.2016. u hot. „Katarina“, Selce se okupilo se ukupno 12 učenika osnovnih škola Vladimira Nazora i Zvonka Cara, koji su tijekom trodnevnog seminara svladali slijedeće vještine:

1. vještine u vodi
(plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokovi, tegljenje utopljenika i tehnike spašavanja sa i bez opreme),

2.vještine izvan vode
(čvorovi, komunikacija s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom)

3. osnove pružanja prve pomoći
(postupci održavanja života, postavljanje u bočni položaj, poziv u pomoć, pružanje prve pomoći kod rana i lomova). 

Tečaj su provodili  instruktor Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Nikola Mrđen i doktorica medicine Iva Skočilić inače dugogodišnja volonterka GDCK Crikvenica.

Diplomu «Junior spasilac» dobili su slijedeći učenici: Marino Bošnjak, Iva Lončar, Paula Jakubin, Juraj Banušić, Andrija Banušić, Matija Car,

Tara Begić, Ivan Šušnja, Matija Manestar, Viktorija Pavlica, Andrej Domijan i Luka Pšenica.

GDCK Crikvenica
Ravnateljica:
Irena Gašparović, dipl. oec.


Top