Prijem za gospođu Slavicu Okreša, dobitnicu državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini
Objavljeno: 13.01.2015.

Dana 13. siječnja 2015. zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić u ime gradonačelnika Grada Crikvenice, primila je sa suradnicima u gradskoj upravi gospođu Slavicu Okreša, dobitnicu državne nagrade za humanitarni rad za 2014. Godinu, te ravnatelja Dječjeg doma “Izvor“ Selce, Nikicu Sečena.

Slavica Okreša rođena je 1949. godine, a više od 47 godina radila je u Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe "Izvor" Selce, na mjestu domaćice-ekonoma, odakle je ove godine otišla u mirovinu. Humanitarnim radom počela se baviti prije skoro pola stoljeća, kada je iz uloge korisnice Dječjeg doma "Zagreb" u Selcu postala zaposlenicom istoga doma, istaknuto je u obrazloženju nagrade. U dom je zbog neadekvatnih obiteljskih prilika bila smještena sa tri sestre i dva brata u razdoblju od 1954. do 1966. godine, tako da je cijeli njezin radni vijek "priča o humanosti, empatiji i nesebičnom pomaganju djeci koja su tu dolazila, živjela i odlazila", kao što je istaknula Maja Sporiš, predsjednica Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad."Teta Slavica" je uz to volontirala u Gradskom društvu Crvenog križa Crikvenica i Društvu „Naša djeca“ Crikvenica pomažući potrebitima, vodila brigu o djeci iz romskog naselja, te pomagala djeci s teškoćama u razvoju. Tijekom Domovinskog rata posvetila se je prognanicima iz Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe „Lipik“, koji su bili na smještaju u Dječjem domu "Izvor" Selce. Za svoj je humanitarni rad dobila brojna priznanja, a odlikovana je i Spomenicom Domovinskog rata. Na dodjeli priznanjaje skromno rekla, te ponovila i ovom prigodom: "Ovo je nagrada 'malom čovjeku', kao i svoj djeci i odraslima kojima sam pomogla".


Top