Na jučerašnjoj, 15.  sjednici Gradskoga vijeća, prihvaćen je nakon kraće rasprave Prijedlog Proračuna za 2015. godinu sa svim pratećim dokumentima sa 10 glasova za, jednim glasom protiv i pet suzdržanih. Uz dva amandmana koja je predložio gradonačelnik prihvaćena je i većina vijećničkih amandmana. Proračun Grada planiran je sa 91.949.797,00 kuna, što je 4.560.389,62 kuna više nego za 2014. godinu.

Većinom glasova su prihvaćene i III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu. Istima je Proračun za 2014. smanjen u iznosu od 976.048,48 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PP uređenja Grada Crikvenice kojom se je utvrdila lokacija za uređenje i izgradnju novog groblja u Crikvenici, Odluka je donijeta sa 10 glasova za, jednim protiv i šest suzdržanih. Na dnevnom redu bila je i Odluka o izradi UPU-a groblje Crikvenica – Zoričići (G3) koja je također prihvaćena većinom glasova, a ona određuje smjernice i uvjete za izgradnju groblja.

          Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o podizanju spomenika braniteljima Domovinskog rata na području Grada Crikvenice.U svrhu ostvarivanja ciljeva ove Odluke, Gradsko vijeće će osnovati Povjerenstvo za postavljanje  Spomenika braniteljima. Ova Odluka je prvi korak u realizaciji zajedničkog dogovora  udruga i predstavnicima Grada Crikvenice o što hitnijoj izgradnji spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama rata.

Top