Održana javna tribina o Prijedlogu proračuna Grada Crikvenice
Objavljeno: 27.11.2013.

 

U Gradskoj vijećnici je održana javna tribina na kojoj je predstavljen Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu. Prijedlog su predstavili gradonačelnik Damir Rukavina, njegov zamjenik Veselko Mutavgjić te privremene pročelnice Jasna Perhat, Jasminka Citković i Stanka Car.

Planirani Proračun za 2014. g. je 87.990.101,00 kn. Gradonačelnik Rukavina je u uvodu istaknuo da Grad Crikvenica kraj godine dočekuje s uravnoteženim proračunom, što je rezultat kojim se uslijed ekonomske krize može pohvaliti  rijetko koji grad u Hrvatskoj. Ovu ćemo godinu završiti bez kreditnog zaduženja. Za nama su veliki kapitalni projekti, među kojima se posebno ističe velika investicija u Trg Stjepana Radića te uređenje škole i vrtića u Jadranovu. Veliki investicijski ciklus planiramo nastaviti i u idućim godinama kada na red dolazi uređenje centra Selca te agro-zone između Dramlja i Jadranova koja će obogatiti crikveničku turističku ponudu. U tijeku je i rješavanje dokumentacije za izgradnju prijeko potrebnoga novoga groblja.

Istaknuto je da je započela izgradnja kanalizacije u Gornjem kraju u koju se investira 6,5 milijuna kuna, iako je izostalo sufinanciranje Hrvatskih voda. „Oslanjamo se na vlastite financijske kapacitete i ne ovisimo o drugima kada se radi o održavanju i razvoju našega komunalnog standarda, što također govori o stabilnosti proračuna“, rekao je gradonačelnik. Intenzivno se surađuje i sa Županijskom upravom za ceste.

Komunalni projekti u koje će se najviše ulagati u 2014. godini bit će sufinanciranje izgradnje prometnica i uređenje prometnica, uređenje šetnice Dubračina, ulaganje u romsko naselje i uređenje novoga groblja. U segmentu društvenih djelatnosti ulagat će se u uređenje Stare škole, izgradnju školske sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara, projektiranje gradskog bazena, revitalizaciju Gradine i obogaćivanje knjižnog fonda. Projekti će se kandidirati na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava od ministarstava te iz europskih fondova. U području društvenih djelatnosti, značajna sredstva će se ulagati i u socijalne programe te u program sporta i tehničke kulture gdje će uskoro biti donijeti novi kriteriji o financiranju sportskih klubova. Posebno će se stimulirati rad s mladim sportašima.

U 2014. g. ulagat će se u program poticanja gospodarstva, prvenstveno subvencijom kamata na poduzetničke kredite. Grad sufinancira i rad Poduzetničkog centra „Vinodol“ te manifestacije u turizmu u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice. U 2014. će za gospodarski program biti izdvojeno 715.000,00 kn.

Nakon prezentacije Prijedloga proračuna, uslijedila su pitanja građana. Postavljeno je pitanje o koncepciji agro-zone, na što je gradonačelnik odgovorio da se radi o prostoru između Dramlja (Kačjaka) i Jadranova na kojemu je država vlasnik 85 hektara površine. Taj dio Grad planira pretvoriti u poljoprivredno zemljište na kojemu će se saditi autohtone primorske kulture poput lavande, maslina, smokava itd. Svemu prethodi rješavanje vlasničkih odnosa i izrada gospodarske studije koja će sadržavati i prometno rješenje, način navodnjavanja te sve druge potrebne elemente za uređenje tog područja. Planirano je i otvaranje novih radnih mjesta. Za izradu studije će nadležno ministarstvo raspisati natječaj nakon što budu učinjene sve pripremne radnje. Dokumentacija je upućena Agenciji za upravljanje poljoprivrednim zemljištima, tako da su prvi koraci u realizaciji projekta već poduzeti.

Postavljeno je pitanje je li u Proračunu predviđeno redovito održavanje dječjih igrališta. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić je odgovorio da „Murvica“ redovito održava dječja igrališta te da su u izvrsnom stanju jer se kontinuirano popravljaju. 

Postavljeno je pitanje što podrazumijeva program pomoći građanima treće dobi, na što je odgovoreno da će se umirovljenicima iz tih sredstava podijeliti božićnice.

Postavljeno je pitanje i izrade strategije za Grad Crikvenicu, na što je privremena pročelnica Jasna Perhat odgovorila da je Strategija razvoja Grada Crikvenice do 2020. godine u izradi te da ju izrađuje Ekonomski fakultet u Rijeci.

Na pitanje kada će se urediti trg u Selcu, zamjenik Mutavgjić je odgovorio da će se uskoro raspisati natječaj, no datum početka radova je u ovome trenutku teško odrediti jer prethodno treba ishodovati sve potrebne dozvole. Sredstvima predviđenima za uređenje centra Selca financirat će se prva faza projekta, natječaj i izrada projektne dokumentacije. 

Predloženo je da se povećaju sredstva za proslavu dana mjesta, koja  su trenutno u visini od 15.000,00 kn, ali procijenjeno je da to nije dovoljno za organizaciju programa.

Za sanaciju deponija Duplja predviđeno je 900.000,00 kn. Na pitanje nije li to nepotrebno ulaganje s obzirom na izgradnju županijskog deponija Marišćina, zamjenik Mutavgjić je napomenuo da projekt Marišćine kasni te da je stoga potrebna nova kaseta na našem lokalnom odlagalištu.

Napomenuto je da bi trebalo obnoviti kameni most i obalni zid na Dubračini, na što su čelnici odgovorili da će se razmotriti uvrštavanje toga prijedloga u Proračun.  

 


Top