ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
Objavljeno: 27.11.2012.

Jučer je u Gradskoj vijećnici održana javna tribina o Prijedlogu proračuna za 2013. godinu. Prijedlog proračuna detaljno su predstavili gradonačelnik Damir Rukavina, njegovi zamjenici Senko Smoljan i Veselko Mutavgjić te pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić.

Planirani Proračun za 2013. g. iznosi 103.883.500 kn, što je za 9,2% više od prošlogodišnjeg Proračuna. Proračun je planiran ambiciozno, a može se okarakterizirati kao razvojni sa socijalnom osjetljivošću, istaknuto je na tribini.

Pri planiranju Proračuna vodilo se računa o uravnoteženome razvoju sva četiri mjesta, a težnja je i zadržati postojeći visoki socijalni i komunalni standard građana. Razloga za značajno povećanje Proračuna ima nekoliko – ponajprije, u 2013. godini očekujemo priljev sredstava iz fondova Europske unije te državne pomoći za kanidirane projekte. Tijekom 2011. i 2012. g. pripremili smo nekoliko projekata koje planiramo kandidirati ili smo ih već kandidirali za dobivanje sredstava iz EU fondova. Iako već dvije godine djelujemo u uvjetima globalne ekonomske krize, možemo biti ponosni na činjenicu što su u našem gradu realizirana ili su u tijeku znatna kapitalna ulaganja. Prvenstveno se to odnosi na uređenje Trga Stjepana Radića, no i na brojne druge kapitalne projekte, kao što su uređenje i dogradnja zgrade škole i dječjeg vrtića u Jadranovu, uređenje glavne dramaljske prometnice, projekti odvodnje, vodifikacija Sopaljske, i druge“, naglasio je gradonačelnik.

Pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić je istaknula kako kriza nije zaobišla ni poslovne prihode Grada Crikvenice, no još uvijek ostaje dovoljno kapaciteta za razvoj. Preduvjet za dobivanje sredstava iz EU fondova je osiguranje sredstava u Gradskom proračunu, te je taj segment jedan od prioriteta u planiranom Proračunu za 2013. – 2015. godinu. Proračun je razrađen vrlo transparentno, te predložen u zakonskom roku, što je u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan je u svom izlaganju istaknuo da je Grad Crikvenica grad udruga. Stoga se svake godine teži ravnopravno i što kvalitetnije podupirati njihov rad u skladu s proračunskim mogućnostima. U 2013. g., čak 7% Proračuna namijenjeno je udrugama građana i sportskim klubovima.

U segmentu zdravstva i socijalne skrbi, istaknut je i veliki uspjeh programa „Pomoć u kući“ namijenjen starijim i nemoćnim građanima. Program je nedavno dobio i novo vozilo nabavljeno od sredstava koja je donirao „Euroherc“, a uskoro će se krenuti i s dostavom hrane korisnicima. Zamjenik Smoljan je istaknuo visoki standard u predškolstvu i školstvu, koji ostaje prioritet i u Proračunu za sljedeću godinu, a kvaliteta rada crikveničkog vrtića je prepoznata i na razini Županije od koje je primio i nagradu za najbolji vrtić u Primorsko-goranskoj županiji. U obje osnovne škole se krenulo s programima produženog boravka, što je dodatni standard u školstvu koji financira Grad. Iz Proračuna se također financira informatizacija škola te asistenti u nastavi. U 2013. g. će se krenuti i s projektnom dokumentacijom za obnovu Stare škole u kojoj će ubuduće djelovati crikveničke ustanove u kulturi.

Zamjenik gradonačelnika Smoljan je također istaknuo dva značajna projekta koja će uvesti korisne inovacije u funkcioniranje Grada – projekt certificiranja Grada Crikvenice kao grada povoljne poduzetničke klime te daljnju informatizaciju Gradske uprave. Naime, Grad Crikvenica je jedan od pet hrvatskih gradova koji je ušao u program dobivanja certifikata za koji treba ispuniti niz kriterija, na čemu radi tim zaposlenika Gradske uprave. Cilj projekta je olakšati pristup informacijama potencijalnim investitorima te ukloniti neke od administrativnih barijera. S time je povezan i projekt informatizacije Gradske uprave koja će tijekom 2013. godine krenuti s uslugom „E-Grad“. Naime, građani će preko službene internetske stranice Grada Crikvenice www.crikvenica.hr imati mogućnost dobiti uvid u rješavanje svoga predmeta pomoću PIN-a. Ovi će projekti biti detaljnije predstavljeni koncem godine.

Grad Crikvenica je zauzeo visoko 5. mjesto u Hrvatskoj po transparentnosti, a cilj ovih projekata je još bolja komunikacija s građanima i povećanje efikasnosti rada Gradske uprave, istaknuo je zamjenik Smoljan.

Znatna će se sredstva i nadalje ulagati u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture. U tu je svrhu namijenjeno 26.105.000 kn. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić istaknuo je povećanje prihoda od komunalne naknade, zahvaljujući novoj izmjeri. Ti se prihodi usmjeravaju u tekuće održavanje. Istaknuo je i odličnu suradnju s GKTD-om „Murvica“, posebno na projektima odvodnje. U male komunalne akcije mjesnih odbora će se u 2013. godini uložiti 2% Proračuna.

Gradonačelnik je istaknuo kako je 34% Proračuna namijenjeno kapitalnim ulaganjima, na što smo u ovo doba krize i recesije izuzetno ponosni jer smo jedan od rijetkih hrvatskih gradova koji odolijevaju krizi i ulažu u razvojne projekte. Znatno ulaganje je izdvojeno za uređenje škole u Jadranovu, a u 2013. i 2014. godini planira se realizirati projekt izgradnje nove sportske dvorane kraj škole Zvonka Cara kako bi se učenicima omogućilo da nastavu tjelesnog odgoja imaju u sklopu škole, a ne u Gradskoj sportskoj dvorani kao dosad. U 2013. godini nastavljaju se programi stipendiranja učenika i studenata te program subvencioniranja autobusnih karata.

Nakon prezentacije, pitanja građana najviše su se odnosila na uređenje grada. Postavljeno je pitanje kada će se urediti dječje igralište u Dramlju i uvala Pazdehova. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić je odgovorio da su u Dramalj izvršena velika ulaganja ove godine te da se uređenje igrališta i uvale Pazdehova može očekivati u 2014. godini.

Postavljeno je pitanje hoće li se uložiti i u uređenje meteorološke stanice, na što je zamjenik Mutavgjić odgovorio da su u sljedećoj godini planirana sredstva za održavanje meteorološke stanice, no nisu predviđena nova ulaganja.

Građane je zanimalo i hoće li se urediti kala sv. Antona, na što je zamjenik Mutavgjić odgovorio da je uređenje planirano u idućoj godini, no predviđaju se teškoće u polaganju oborinske kanalizacije. Postavljeno je i pitanje koliko će Grad uložiti u turistički menadžment. Gradonačelnik je odgovorio da Grad kontinuirano ulaže u povećanje kvalitete destinacije, te da će tom cilju uvelike doprinijeti uređenje glavnog crikveničkog trga. Također, Grad uredno vraća sredstva od boravišne pristojbe kroz zajedničke programe Turističkoj zajednici Grada Crikvenice, što ranije nije bio slučaj, te i na taj način podiže kvalitetu destinacije. Turističke manifestacije osmišljava Turistička zajednica Grada Crikvenice, a Grad pojedine programe podupire sufinanciranjem. Zamjenik Smoljan je istaknuo da je ove godine ostvareno povećanje od 5-6% noćenja, što je odličan rezultat budući da je prije nekoliko godina povećanje iznosilo samo 0,5-1% te i to govori u prilog kvaliteti destinacije.

Prijedlog Proračuna za 2013. godinu na dnevnom je redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 29. studenoga.

Prezentaciju s javne tribine i Prijedlog proračuna za 2013. – 2015. g. pogledajte na naslovnici službene web stranice Grada Crikvenice www.crikvenica.hr .


Top