Energetska obnova zgrade Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica
Objavljeno: 27.01.2021.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica na adresi Kotorska 13, Crikvenica, koju je Grad Crikvenica prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka KK. 04.2.1.04.0761).
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 19.04.2019.godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Dubravko Ponoš i gradonačelnik Grada Crikvenice g. Damir Rukavina.

Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica iznose 6.818.987,40 kuna od čega je 2.180.492,20 tisuća kuna bespovratnih. Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, i to u najvišem iznosu od 3.879.093,28 kuna.

Ugovor o radovima zaključen je sa tvrtkom Crivac d.o.o.Solin na iznos od 4.605.000,00 kuna sa pdvom Sa radovima se započelo u svibnju 2020.godine, a isti su završeni u siječnju 2021.godine. Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora zaključen je sa tvrtkom Alfa Construct d.o.o.Rijeka, dok je za pružanje usluga projektnog nadzora ugovor zaključen sa tvrtkom Delfin grupa d.o.o.Rijeka.

Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica nalazi se na adresi Kotorska 13, Crikvenica. Sagrađena je 1984.godine, a smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti.

Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, te višoj energetskoj učinkovitosti što će izravno utjecati na kvalitetu boravka korisnika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Energetskom obnovom povećana je toplinska zaštita vanjskog zida, toplinska zaštite krova iznad grijanog prostora, zamijenjena je vanjska stolarija, te je ugrađena nova visokoučinkovita rasvjeta, čime se direktno utjecalo na energetsku učinkovitost objekta.

Na predmetnom objektu planirana je ušteda energije Qh,nd je 142.715,37 [kWh/a] ili (73,70%), a trenutno je u izradi energetski pregled i certifikat nakon obnove koji je prije energetske obnove bio C.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost grada Crikvenice.
Top