Popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu
Objavljeno: 15.01.2021.
Za 2020. godinu obveznici nisu podnosili Obrazac TZ2 već je zaduženje izvršeno preuzimanjem podataka s eVisitora.

Zaduženja su vršena temeljem iznosa članarine propisanih Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Narodne novine, 14/20 i 88/20) slijedom čega su iznosi članarine umanjeni za 50%. Navedeno umanjenje je vrijedilo samo za 2020. godinu.

TZ 2 obrazac do 15.01.2021. godinu podnosi se za tekuću godinu, odnosno 2021., dok je zaduženje za 2020. godinu već izvršeno na gore opisni način (ovim putem obavještavamo da će se obzirom na trenutne okolnosti obrasci preuzimati do kraja siječnja 2021. godine)

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/210113_obr_tz_clanarine.pdf

 

Top