Obavijest da je Grad Crikvenica pristupila izradi  Izmjena i dopuna UPU zone poslovne namjene Selce (K5)
Objavljeno: 17.12.2020.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top