Primanje stranaka u gradsku i poreznu upravu Crikvenica
Objavljeno: 28.10.2020.
S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju na području Republike Hrvatske, a tako i na području Primorsko-goranske županije, ovim putem molimo sve građane da od sutra, 29. listopada 2020. godine svu komunikaciju sa Poreznom upravom, Ispostava Crikvenica i Gradskom upravom Grada Crikvenice obavljaju telefonskim putem, elektroničkom poštom ili običnom poštom. Stranke će se iznimno, uz prethodnu najavu, primati na ulazu u zgradu Gradske uprave.

GRAD CRIKVENICA
centrala: 455-400
pisarnica: 455-430
tajnica: 455-404

POREZNA UPRAVA
centrala: 310-420

 

Top