Postavljen dio ograde na šetnici Crikvenica-Selce
Objavljeno: 21.07.2020.
Grad Crikvenica brine o sigurnosti svojih građana i gostiju koji borave na području grada. 

Upravo stoga, svake se godine sigurnost nastoji podići na višu razinu te se na dijelovima gdje je to neophodno i na kojima je prisutna denivelacija, postavljanju zaštitne ograde.
Ove godine postavljen je dio ograde na šetnici Crikvenica-Selce zbog sigurnosti svih prolaznika. Grad Crikvenica će u skladu sa mogućnostima i dalje nastaviti na postavljanjem ograda i rukohvata, naročito na dijelovima na kojima je to prioritetno i neophodno.

 

Top