Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš
Objavljeno: 25.06.2020.
Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš - VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top