Način glasovanja birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto / Prava i dužnosti promatrača
Objavljeno: 19.06.2020.

U odnosu na brojne upite koji su se na ranije održavanim izborima odnosili na način glasovanja birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto kao i na prava i dužnosti promatrača podsjećamo da su detaljne informacije o predmetnim temama dostupne na službenoj mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, rubrikom Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – Obvezatne upute i obrasci.

U konkretnom slučaju radi se o Obvezatnim uputama broj Z VI Klasa: 013-03/20-01/55,
URBROJ: 507-03/07-20-6 od 20. svibnja 2020. te Obvezatnim uputama broj Z VII
KLASA: 013-03/20-01/55, URBROJ: 507-03/07-20-7 od 20. svibnja 2020.

 

Top