Odluka o ograničavanju zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
Objavljeno: 21.03.2020.
Za više informacija preuzmite privitak:
Županijski centri dužni su odmah po primitku Odluka iste dostaviti općinskim i gradskim Stožerima CZ, te izvijestiti u 17:00 OCCZ o obavljenoj zadaći.

Ukoliko bude problema prilikom dostave Odluka prema pojedinim Stožerima, isto evidentirati i o tome odmah obavijestiti OCCZ.
 
OCCZ će odluku proslijediti načelnicima županijskih Stožera CZ.

Nadalje, nastavno na odluke koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i odluke od 21.03.2020. u kojoj se definira kretanje na javnim površinama obavještavamo vas kako je :

  • za provođenje mjera iz  gore navedene odluke, glavna snaga stožerima su policijski službenici koji će upozoravati građane i upućivati iste na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera.
  • radi provođenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su organizirati ispomoć policijskim službenicima na način da odmah uključe operativne snage civilne zaštite, (vatrogastvo i HGSS) tako da isti patroliraju naseljenim mjestima te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju.
  • pripadnici civilne zaštite i operativnih snaga CZ , prilikom postupanja, moraju biti u službenim odorama ili sa vidno istaknutim obilježjima CZ.
Top