Obavijest za dobrovoljne darivatelje krvi
Objavljeno: 13.03.2020.
Vezano za održavanje prve ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, obavještavamo sve darivatelje da će se akcija održati sukladno planu u dva dijela: 16. i 20.03.2020.
Organizacija akcija dobrovoljnog darivanja krvi se ne smtra javnim okupljanjima, već je jedna od javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa i redovna djelatnost društava Crvenog križa. Obaveza nam je, u suradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu, osigurati potrebne zalihe krvi i ne smije se dogoditi da su nečiji život ili zdravlje ugroženi zbog nedostataka zaliha.

Molimo sve darivatelje, sukladno naputcima SZO, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnog MZRH, da ne dolaze na akciju ukoliko su bili u bliskom kontaktu s potvrđenim slučajem bolesnika s korona virusom, imaju povišenu tjelesnu temperaturu i simptome od strane gornjeg dišnog sustava (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: kašalj, grlobolja, kratak dah), ili ukoliko su putovali u zahvaćeno područje (za sada se zahvaćenim područjem smatraju područje Kine, Južne Koreju, Italije, Njemačke, Austrije, Francuske, Španjolske, Portugala, Mađarske, Belgije, Švicarske, Izraela, Švedske, Nizozemske, BiH, Makedonije, Bugarske, ali se svakodnevno pojavljuju i nova žarišta).

Prema uputama HZZJZ i Stožera civilne zaštite RH na akciji će biti osigurani najviši higijenski standardi:
  • Na ulaznim vratima vidljivo će biti istaknuti letci / plakati KOVID – 19 i Pravilno pranje ruku
  • Bit će osigurana dezinfekcijska sredstva, te će darivateljima biti dana uputa da dezinficiraju ruke pri dolasku i odlasku
  • Upozoravaju se darivatelji da se suzdrže od rukovanja i da izbjegavaju bliži socijalni kontakt s ostalim sudionicima akcije
  • Po mogućnosti potrebno je držati međusobnu udaljenost najmanje 1 m u vrijeme čekanja na svoj red za darivanje
  • Svi darivatelji moraju prijaviti boravak u bilo kojoj stranoj zemlji zadnjih mjeseci, bez obzira nalazi li se navedena država na spisku zahvaćenih područja

Vjerujemo da će, kao i do sada, naši darivatelji pokazati humanost, te se odazvati akciji, pridržavati navedenih mjera i pomoći u spašavanju ljudskih života.

Hvala svima u ime onih kojima kap krvi znači život i zdravlje!!!

 

Top