Praćenje koncentracije peluda i ambrozije u zraku Grada Crikvenice
Objavljeno: 25.07.2019.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ) u suradnji s Thalassotherapijom Crikvenica proveo je u 2018. godini projekt pod nazivom „Praćenje koncentracije peluda ambrozije u zraku grada Crikvenice“ koji je financirao Grad Crikvenica.

U provođenju projekta sudjelovale su suradnice Zdravstveno-ekološkog odjela NZZJZ PGŽ mr.sc. Nikolina Furlan, dipl.sanit.ing. i mr.sc. Itana Bokan Vucelić, dipl.ing.biol. te pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Thalassotherapije Crikvenica Danijela Ratković, mag.med.techn.
Peludna zrnca uzorkovala su se volumetrijskom metodom od 15.07.2018. do 15.10.2018. godine, a uređaj se nalazio na zgradi Thalassotherapije Crikvenica.

U istraživanom razdoblju pregledana su 93 preparata i utvrđena ukupna koncentracija peludi ambrozije od 673 peludnih zrna/m3 zraka. Najveći broj peludnih zrna ambrozije u zraku utvrđen je tijekom mjeseca kolovoza (611 zrna/m3 zraka), što čini 91% ukupne peludi ambrozije u 2018. godini. Izrazito alergena korovna biljka ambrozija na području grada Crikvenice nije predstavljala opasnost za alergičare u 2018. godini jer je njezina peludna sezona na ovom području trajala samo 56 dana (od početka mjeseca kolovoza do kraja mjeseca rujna), visoke koncentracije peludi zabilježene su u samo 3 uzastopna dana (20.08.-22.08.2018.), umjerene u 10 dana te niske u 43 dana što čini 77% peludne sezone ambrozije u istraživanoj godini.

Koncentracije peludi ambrozije prikazivale su se u obliku alergijskog semafora na internetskim stranicama NZZJZ PGŽ te je na taj način javnost bila informirana o trenutnim koncentracijama peludi ambrozije u zraku grada Crikvenice. Na temelju provedenog istraživanja izrađen je peludni kalendar za ambroziju za 2018.godinu.
Kako bi se izradio vjerodostojniji i točniji peludni kalendar na temelju višegodišnjih podataka potrebno je nastaviti s monitoringom peludi ambrozije. Za kvalitetniju preventivu i liječenje alergijskih bolesti uzrokovanih različitim vrstama peludi, preporuka je provoditi monitoring peludi kontinuirano tijekom cijele godine.

Projekt se nastavlja i u 2019. godini. Podaci su namijenjeni osobama različite životne dobi koje su osjetljive na pelud alergenih biljaka, kao i turistima koji borave na našem području. Ti im podaci koriste da pravovremeno poduzmu potrebne mjere kako bi izbjegli pojavu neugodnih simptoma, uzimanje adekvatne terapije na vrijeme te da prilagode i planiraju aktivnosti na otvorenom dok se koncentracija peludi ne smanji.

Alergijski semafor - praćenje koncentracije peludi za Rijeku i Crikvenicu.

 

Top