Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju
Objavljeno: 24.09.2018.
Početkom školske godine ušli smo u još jednu godinu provedbe projekta ZNANJE ZA SVE III koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je osigurati potporu pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u crikveničkim osnovnim školama.

Ove je godine u školama zaposleno 4 pomoćnika u nastavi (dva u OŠ V. Nazora i dva u OŠ Zvonka Cara) koji će tijekom školske godine učenicima s teškoćama pomagati u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka te pridonijeti jačanju njihovih socijalnih i komunikacijskih vještina.

Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partneri su OŠ Vladimira Nazora i OŠ Zvonka Cara.

Top