Veljača i ožujak u znaku projekta Grad Crikvenica – Zdravi grad
Objavljeno: 15.02.2017.
Grad Crikvenica s ponosom nosi titulu Grad Crikvenica Zdravi Grad u sklopu kojeg se organizira niz projekata, radionica i predavanja.
U dogovoru sa koordinatorom projekta Nikicom Sečenom, voditeljicom Majom Pleše i Andreom Bačić Pavat pojačano će se pisati i izvještavati medije i javnost o važnijim događanjima u veljači i ožujku. Važno je naglasiti da je Grad Crikvenica jedan od tri grada u kojem će se provoditi projekt Nacionalne zaklade o razvoju civilnog društva o filantropiji, čime se posebno ponosi.

Sa Primorsko-goranskom županijom dogovoren je sastanak na Izvještajnoj skupštini Hrvatske mreže Zdravih gradova koja će se održati u Zagrebu 23. veljače 2017. godine sa predstavnicima nacionalne Koordinacije mreže Zdravih gradova.

Već na sastanku koji će se održati slijedećeg dana u Rijeci biti će prilika promovirati i projekt Grad Crikvenica – Zdravi grad. Kratka video vijest o Alzheimer cafe-u prezentirat će se u sklopu projekta te najaviti tjedan psihologije u ožujku u Gradu Crikvenici uz koji se veže i nekoliko interesantnih predavanja kroz slijedećih mjesec dana. Prije svega, 01. ožujka o.g. biti će konferencija za tisak u prostorima Gradske uprave Grada Crikvenice sa g. Nikicom Sečenom i predstavnicima Grada kako bi se najavila sva događanja u sklopu ovog projekta.

U sklopu Tjedna psihologije koji se na razini Hrvatske održava 20. – 26. veljače 2017. godine, u Gradu Crikvenici biti će održane dvije radionice. Prva koje se tiče komunikacije zaposlenika „Ja i ti, zajedno“ bit će održano u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, a druga „Što znači voljeti“ bit će održana u Srednjoj školi Antuna Barca u Crikvenici. Nadalje, promocija knjige „U šumi“ Denisa Delogua održat će se 02. ožujka u 18:00 sati u dvorani hotela Kaštel - Stella Maris, a 15. ožujka o.g. bit će održana Svečana skupština – prezentacija i promocija važne obljetnice 20. godina kontinuiranog rada KLA Dubračina Crikvenica koja je otvorena za javnost i gdje će se predstaviti djelokrug i način rada navedene udruge. Veoma zanimljivo predavanje bit će i ono 22. ožujka u 17:30 sati u Thalassotherapiji. O poremećajima prehrane tijekom djetinjstva i adolescencije govorit će dr. sc. Alessandra Bulian Pokrajac sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Sve ovo je tek početak realizacije zacrtanih ciljeva i događanja u četiri zadana prioritetna područja Grada Crikvenice pobliže opisana u projektu Zdravi grad. Sva navedena predavanja otvorena su za javnost te nije potrebna nikakva prethodna prijava, već se pozivaju svi zainteresirani da dođu i poslušaju predavanja koja im se čine interesantnima.

Istovremeno sa ovim događanjima priprema se i preventivni program Zajedno više možemo sa Policijskom upravom, Primorsko-goranskom županijom, policijskom postajom Crikvenica i osnovnim školama s ciljem uklanjanja negativnih utjecaja društvene sredine na razvoj djece i maloljetnika te osiguravanja normalnih uvjeta za razvoj njihove ličnosti i suzbijanja delikvencije te izdavanje i tiskanje brošure M.A.H. – Mogu ako hoću gdje će se učenike 4.razreda upoznati sa radom policije odnosno objasniti djeci da je policija tijelo koje im može pomoći i kojem se mogu obratiti u svakom trenutku te da ne moraju osjećati strah na spomen policije. Preventivni program i brošura predviđeni su Programom Vijeća za prevenciju kriminaliteta u 2017. godini. Ovaj preventivni program dio je projekta Grad prijatelj djece kao i projekta Zdravi grad, jer u sebi sadrži određene aspekte svih triju programa.
 
Top