Čestitamo Međunarodni dan volontera!
Objavljeno: 05.12.2016.
Hvala vam što pripadate grupi predanih ljudi koji mijenjaju svijet nabolje!
Međunarodni dan volontera obilježava se 05. prosinca još od 1985. godine kada ga je proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda. Volontiranje je neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci ili grupe doprinose dobrobiti svoje lokalne zajednice ili cijelog društva,a obilježja volonterstva su: dobrovoljnost, neplaćenost i solidarnost.

Volonteri su ljudi koji imaju potrebnu, poriv pomagati drugima, prenijeti svoje vještine i znanja na druge te se volontiranje kao takvo može susresti u svakom činu ljudskog djelovanja. Za volontiranje je potrebna isključivo dobra volja svakog pojedinca, a volonterom se smatra svaka osoba koja je izdvojila najmanje dva sata svojega vremena tjedno za pomaganje drugima.

Na području Grada Crikvenice djeluje reprezentativan broj udruga sa svih područja gdje građani svoje vrijeme izdvajaju za pomoć drugima i cijeloj lokalnoj zajednici. U današnje vrijeme , kada su ljudi sve više zatvoreni u sebe i na neki način se i boje pomoći, ovakav čin je hvalevrijedan te su upravo volonteri ti koji svoja djela nikada ne ističu već bespogovorno pomažu i surađuju te ih rezultat pomoći čini sretnima i ispunjenima.

Grad Crikvenica prepoznao je potrebu poticanja volontiranja, stoga je odlučio da stimulira volontiranje mladih na način da se boduje volontiranje  prilikom dodjele stipendija.  Bodujući i vrednujući volontiranje Grad  potiče volonterizma i pomaže radu udruga, a u konačnici doprinosi cijelom društvu. Pogotovo se to odnosi na humanitarno značenje, kao i provođenje slobodnog vremena mladih ljudi na koristan način. S obzirom da se ipak svijest o volontiranju povećava, svake godine se volontiranju pridruži i nekoliko novih ljudi. No, kada se govori o volontiranju na području Grada Crikvenice, mora se reći da brojne udruge i ustanove aktivno su uključene u humanitarni rad putem svojih članova volontera.

Gradonačelnik Damir Rukavina svake godine odaje priznanje za nesebičan rad i pomoć svim volonterima i čestita im Međunarodni dan volontera te poziva sve građane velikog srca i dobre volje da volontiraju u našoj lokalnoj zajednici te na taj način pomognu da naš grad bude bolji i sretniji grad!
Top