Javna tribina o Proračunu Grada Crikvenice za 2017. godinu
Objavljeno: 21.11.2016.

Javna tribina će se održati u petak, 25. studenog 2016. godine u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici (Petra Preradovića 1, Crikvenica)
Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2017.g. se nalazi na Internet stranici Grada Crikvenice – www.crikvenica.hr

Top