U utorak, 20. rujna 2016. godine nastavljaju se radovi na uređenju centra Selce, odnosno uređenu trga u Selcu. Građani će naknadno i pravovremeno biti obaviješteni o privremenoj regulaciji prometa putem medija te internetske stranice Grada Crikvenice.

Top