Umjetnik - gost u memorijalnom ateljeu Zvonka Cara
Objavljeno: 09.08.2016.

Predstavljamo Vam novi umjetnički izazov, kroz dijalog kipara Zvonka Cara i slikara Ambroza Orošija koji će u narednom razdoblju slikati u "Carovu domu". Naglasak je na ateljeu - kao radnom prostoru u kojem je znameniti kipar desetljećima stvarao svoja djela, a danas se sučeljava s ovovremenim slikarom. Publika će moći svakodnevno posjećivati Atelje i pratiti tijek ovog neobičnog likovnog sučeljavanja.

Top