Natječaji PGŽ za kreditiranje poduzetnika i obrtnika
Objavljeno: 05.10.2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je Primorsko-goranska županija objavila javne pozive namijenjene kreditiranju poduzetnika i obrtnika:

 1. Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015.“

Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015." se provodi u suradnji sa sljedećim poslovnim bankama:

 • BKS bank d.d. Rijeka
 • Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
 • Slatinska banka d.d. Slatina
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Korisnici kredita po ovom Programu 2015. mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, koji imaju sjedište i ulažu na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: poduzetnici) i to:

 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske.
 • korisnici kredita mogu samo jedanput za svaku pojedinu namjenu koristiti kredit po Programu 2015.

Kreditni potencijal:

20.000.000,00 (dvadesetmilijuna) kuna kojeg osiguravaju poslovne banke.

Namjena  kreditnih sredstava:

 1. Kreditna sredstva se odobravaju poduzetnicima namjenski za pokretanje i završetak investicijskih projekata.

Prednost prilikom odabira projekata za odobrenje kreditnih sredstava imaju poduzetnicikojima je odobreno sufinanciranje investicijskih projekta iz sredstava Ministarstava Republike Hrvatske, odnosno Europske unije i to u svrhu:

 • Ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija proširenja i izgradnje gospodarskih objekata i ulaganja u prerađivačke kapacitete, te prostora za degustaciju i prodaju pretežno vlastitih proizvoda u sklopu vlastitih proizvodnih pogona.
 • Nabave poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi.
 1. Kreditna sredstvase odobravaju poduzetnicima namjenskiza refinanciranje postojećih kredita sukladno namjeni propisanoj natječajem.
 2. Javni natječaj poduzetnicima na podnošenje prijava za poduzetničke kredite prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"

Program se provodi u suradnji s sljedećim bankama:

 • Slatinska banka d.d.,
 • Croatia banka d.d.,
 • Hrvatska poštanska banka d.d.,
 • Veneto banka d.d.,
 • Privredna banka Zagreb d.d,
 • Erste&Steirmärkische Bank d.d.,
 • Zagrebačka banka d.d.,

Kreditni potencijal:

12.000.000,00 (dvanaestmilijuna) kuna.

Korisnici kredita:

Korisnici kredita prema ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društvo, i to d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove  koji ulažu na području Primorsko-goranske županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na Poduzetnički kredit ima Korisnik kredita koji koristi Poduzetnički kredit za financiranje projekta prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Korisnik može samo jedanput koristiti kredit po ovom Programu.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je do iskorištenja kreditnog potencijala , a prijave za kredit će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.

Više informacija o oba natječaja na poveznici: http://www.pgz.hr/natjecaji .

Top