FESTIVAL ČAKAVSKE BESEDE
Objavljeno: 25.08.2015.

Crikvenica, 28. 8. 2015. leta, na 9 ur večer, Trg Stjepana Radića

PROGRAM

1. Va ovu će nas večer uvest staro tradicionalno narodno glazbalo Kvarnera i otoka ali posebno otoka Krka – SOPILE, a sopci su crikveničani, otac i sin, Slavko i Marijan Matejčić,

2. GRACIAN ČOP napisal je riječi i glazbu za pjesmu „CRIKVENICE, TI MOJA SI MAT“,

3. Učenici OŠ Vladimira Nazora zi Crikvenice, Noa Pahlić i Lorenzo Travaglia, keh vodi učiteljica Marijana Pohl, izvest će uglazbljenu verziju pjesme 

PIPA Draga Gervaisa,

4. Učenice OŠ Zvona Cara zi Crikvenice, Ida i Ena Ban, keh vodi učiteljica Marijana Barac Tomić, izvest će pjesmu 

KIRSKE RIBARICE ku je napisal Željko Ivančić Ivanjica,

5. Naša poznata i uvik rado slušana kantautorica Mirjana Bobuš pjevat će nan tri svoje pjesme,

6. Folklorna sekcij KUD-a Vatroslav Lisinski zi Crikvenice otpjevat će na pjesmu PRIMORČICA KONJA JAŠE

7. Mladen Barac je griški pjesnik z našega kraja zi sela Kamenjak. Voli svoj čakavski govor i piše već oko 30 let, do sad je već izdal već tri zbirke pjesam, a za ki dan dobit ćemo i njegovu četvrtu zbirku pjesam.

Sad poslušajmo tri pjesme

CRKVENIŠKA KARTULINA
CRKVENIŠKE RIBARICE
ZACOPANI FANTINA

8. Folklorna sekcija i tamburaši KUD-a Vatroslav Lisinski zi Crikvenice s koreografjun pod imenon CRIKVENIČKI TANCI

9. Pjesmu MORČIĆ napisala je Vlasta Juretić, glazbu Vinko Škaron, aranžman Robert Funčić a pjevat će nan mlada criveničanka Silvija Mužević,

10. Z Bribira nan je došla Željka Brdar i otpjevat će nan pjesmu PISMON TI ME LJUBI, tekst i glazba Sendi Host, aranžman Aleksandar Valenčić,

11. Alen Polić – tri pjesme

12. Ženska vokalna skupina „Vinodolke“ osnovana je 2001. leta va Grižanah, njeguje narodne običaje pjevanja i nošnje Grižan i Vinodolske općine. Vokalna skupina broji 12 članic odlučnih da se ne zaborave pjesme i običaji našega kraja, onako kako su to delale naše pranone i none. Pjesme se prenose s koljena na koljeno i one nastoje očuvat upravo taj stari izvorni način pjevanja.Večeras će nan pjevat:

ZASPAL PAVE,
HRUŠVICA
ZORČICA ZORI
KAD ZAPIVA BRATAC I SESTRICA
Sve su pjesme starinske, primorskoga kraja

13. Giovanni Jakovac otpjevat će nan dve pjesme 

PIŠI MI ku je napisala crikvenička pjesniinja Slavica Car Frišova, glazba i aranžman Robert Grubišić,

i pjesmu NESTAJEN, tekst Slavica Car Frišova, glazba i aranžman Dalibor Herceg

14. Klapa Sv. Jelena osnovana je 2008. leta. Dolazi zi Dramlja, i dio je KUD-a Jelena, Dramalj. Do sada su nastupale na brojnim smotrama klapa, te na području grada Crikvenice.

Klapsko pjevanje i grad zi koga dolaze predstavile su i izvan granica Lipe naše, nastupale su va Sloveniji i va Češkoj. Najveći uspjeh postigle su 2009. leta, na Festivalu klapa Istre i Kvarnera va Buzetu kade su osvojile treće mjesto stručnog žirija. Posebno su ponosne na svoju smotru klapa ka se već tradicionalno održava va njihoven Dramlju povodom blagdana sv. Jelene i okuplja velik broj kvarnerskih, istarskih i dalmatinskih muških i ženskih klapa.

2013. leta dobile su nagradu Grada Crikvenice za iznimna postignuća i značajan doprinos na području kuture. Ljubav prema glazbi i druženju ove su divojke pretočile va klapsku pjesmu ka je postala dio njihoveh životi.

Ženska klapa „Sv. Jelena“ one će nan otpjevat:

crikveničku narodnu pjesmu PRIMORČICA,
narodna pjesma zi Dobrinja otok Krk NAGNULA SE
narodna pjesma zi Istre BILO VAVEK VESELO

15. O LIPO MOJE SELCE - KAKO SI MALO - SAMO JEDNA ŠAČICA TE , tekst Selačke himne autora Vilima Lončarića kun će nan se predstavit Mješoviti pjevački zbor KUD-a NEVEN Selce, ki djeluje od 2008. leta pod ravnanjem prof. Tatjane Veljanovske. Zbor danas bilježi 91 nastup. Sudjeluje na raznemi manifestacijami na području Grada Crikvenice i šire a gaji tradiciju primorske pjesme, selačke nošnje i običaja.

Zbor će nan otpjevat pjesme
LIPO MOJE SELCE,
CRIKVENICE MOJA,
ČA JE MORE.

Top