Kako bi se čim više približio svojim građanima i odgovorio na njihove potrebe Grad Crikvenica osmislio je projekt Socijalnog kalkulatora, web-aplikaciju koja omogućuje građanima da na brz, jednostavan i u potpunosti anoniman način utvrde koja prava iz Socijalnog programa Grada Crikvenice mogu ostvariti.

Projekt Socijalnog kalkulatora odgovor je Grada Crikvenice na potrebe svojih građana. Kako bi doskočila problemu, na koji su se često čuli prigovori, da do informacija koja prava pojedini građani mogu koristiti nije lako doći, osmišljena je ova aplikacija, kojom se mogu poslužiti svi građani, a koja će putem odgovora na nekoliko jednostavnih pitanja dati preciznu informaciju zadovoljavaju li se uvjeti za korištenje nekog od lepeze prava iz socijalne skrbi.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi i osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada, a prema određenim kriterijima.

Neka od tih prava su: pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koje uključuje pomoć za podmirenje troškova stanovanja, troškova najamnine, električne energije i komunalnih usluga, zatim pravo na jednokratnu novčanu pomoć i pravo na pomoć u kući. Tu su također i prava koja se odnose na obiteljske troškove i troškove školovanja, a to su: pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, pravo na besplatno mlijeko za dojenčad, pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Radost, pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara, pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola i troškova javnog prijevoza učenika i studenata. Zatim stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima, te pomoć djeci s teškoćama u razvoju.

Velik dio sredstava iz gradskog proračuna predviđen je upravo u namjenu nekog od oblika socijalne pomoći. Tako je u proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu za pomoć obitelji i kućanstvima u troškovima stanovanja predviđeno 650.000, 00 kn, dok je za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad izdvojeno 135.000,00 kn.

Kako bi se olakšalo obrazovanje i školovanje socijalno ugroženim građanima izdvojeno je gotovo 700.000,00 kn i to za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Radost 330.000,00 kn, za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola Vladimira Nazora i Zvonka Cara te pomoć u nabavi udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola 101.000,00 kn. Za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata predviđeno je 95.000,00 kn, a za stipendije i školarine 161.600,00 kn.

Trenutno u Gradu Crikvenici oko 200 kućanstva koristi jedno ili više prava iz socijalne skrbi od kojih čak 97 koristi pomoć za troškove stanovanja. Budući da je sve više obitelji koje trebaju pomoć, a ni ne znaju koja sve prava mogu ostvariti, upravo osmišljeni socijalni kalkulator najviše će koristiti njima.

Web aplikaciji moguće je pristupiti preko službenog portala Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr). S obzirom na postotak korištenja internetom u domaćinstvima naziva nas se digitalnom nacijom. Prema istraživanju GfK u Hrvatskoj ima oko 2 milijuna korisnika Interneta, 62% hrvatskih domaćinstava priključeno je na mrežu, 58% građana Hrvatske koristi se Internetom, a Primorje je uz Istru, druga regija nakon glavnog grada sa najviše korisnika. Tijekom proteklog desetljeća, informacijske i komunikacijske tehnologije postale su vrlo dostupne građanstvu, kako u pogledu pristupa tako i cjenovno. Imajući sve to vidu Grad Crikvenica je ovim projektom ostvario znatan pomak u približavanju svojim građanima.

Aplikaciju u potpunosti financira Grada Crikvenica što potvrđuje da se novci poreznih obveznika troše na inovativne projekte koji su od velike pomoći građanima.

Top