Objavljen drugi krug javnih poziva iz programa Poduzetnički impuls
Objavljeno: 10.07.2015.

Dana 6. srpnja 2015. objavljen je drugi krug javnih poziva iz programa Poduzetnički impuls za 2015. godinu. Otvoreni su sljedeći javni pozivi:

  1. Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti – Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima.
  2. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije – Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

 U sklopu Poduzetničkog impulsa otvoreni su i Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima i natječaj za cjeloživotno obrazovanje za obrtnike.

  1. Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 394.737

Prijavitelji: Fizičke osobe

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost „Domaći sajmovi“.

Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji su obrti.

Prihvatljive projektne aktivnosti su nastupi na domaćim sajmovima/izložbama.

Prihvatljivi troškovi su zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke), troškovi transporta izložaka, troškovi uvrštavanja u sajamski katalog, troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice), troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa). 

Neprihvatljivi troškovi su nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, građevinski troškovi te nabava građevinske opreme, troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, istraživanje tržišta, troškovi  studiranja, tečajevi stranih jezika, troškovi osoblja, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala i obnavljanje certifikata.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

 2. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

Tema/sektor: Poduzetništvo, obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 263.158

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, fizičke osobe

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:
– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja
– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta nastalih u 2014. i 2015. godini.

Prihvatljive aktivnosti su:

– obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine  pri čemu javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Izvori:

www.minpo.hr

www.eu-projekti.info

Top