Odluka Turističkog vijeća TZG Crikvenice
Objavljeno: 12.05.2015.

Na 13. i 14. sjednici Turističkog vijeća TZG Crikvenice prihvaćene su slijedeće ponude po javnim pozivima:

- Jadran d.d. i Ekskluziva d.o.o. za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije "49. ribarski tjedan" u Crikvenici,

- Ekskluziva d.o.o. za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja manifestacija "Dani Ad Turresa" i "Dani Frankopana" u Crikvenici,

- Klik Marketing d.o.o. za organizaciju manifestacije "Primorske noći" u Crikvenici.

Top