Natječaj je raspisalo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Ukupni iznos sredstava je 2.812.500 EUR, a visina sufinanciranja je do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Mali poduzetnici,
  • Mikro poduzetnici.

Prijavitelji moraju imati važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se zaprimaju od 21.5.2015 do 23.6.2015.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava MINPO za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. Prioritet ovog javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. 

Prihvatljive aktivnosti

  • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu,
  • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora,
  • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Najniži iznos potpore je 20.000,00 KN, najviši iznos potpore je 50.000,00 KN. Intenzitet može dosegnuti do 100 % ukupno prihvatljivih troškova. 

Top