IZBORI 03.05.2015.
Objavljeno: 29.04.2015.

GRAD CRIKVENICA
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Crikvenica, 29. ožujka 2015.

 

Dana 03. svibnja 2015. (nedjelja), u vremenu od 7,00 do 19,00 sati, održat će se izbori za  članove vijeća mjesnih odbora Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica - centar, Crikvenica - istok i Selce, na biračkim mjestima kako slijedi:  

1.  Za područje Mjesnog odbora Dramalj određuje se jedno biračko mjesto: Zadružni dom, Dramaljsko selce 30

koje obuhvaća birače sa prebivalištem u  Dramlju, ulice:

Blažići, Bože Domijana, Braće Car, Braće Košuljandić, Cari, Dirakovica, Dramalj, Dramaljsko selce, Gajevo šetalište od broja 24, Josipa Košuljandića Tome do broja 23, Kačjak, Katrica, Klanfari, Lokvica, Manestri, Milovana Muževića, Milovana Muževića - I. prilaz, Milovana Muževića - II. prilaz, Milovana Muževića - III. prilaz, Omladinska, Prilaz braće Košuljandić, Prilaz obali, Šetalište braće Domijan, Vukovarska i Zagrebačka.

2. Za područje Mjesnog odbora Crikvenica - zapad određuje se jedno biračko mjesto: „Thalassotherapia“, Gajevo šetalište 21

koje obuhvaća birače sa prebivalištem u  Crikvenici, ulice:

Braće Buchoffer – parni brojevi, Braće dr. Sobol, Dr. Ivana Kostrenčića, Draga Gervaisa, Gajevo šetalište - do broja 23 b, Josipa Košuljandića Tome – od broja 24, Julija Klovića, Kralja Tomislava - od broja 85 d i od broja 138 b, Marije Steyskalove, Marka Marulića, Milovana Muževića - do broja 20 i do broja 7, Miroslava Krleže, Prolaz braće Urbanetz, Put Sopaljske do broja 28a, Strossmayerovo šetalište - broj 56, 56 a i 57, Tina Ujevića, Viktora Finderlea i Vukovarska.

3. Za područje Mjesnog odbora Crikvenica - centar određuje se jedno biračko mjesto: Zgrada gradske vijećnice, Preradovićeva 1

koje obuhvaća birače sa prebivalištem u  Crikvenici, ulice:

Ante Starčevića, Bana Jelačića, Basaričekova, Braće Brozičević, Braće Buchoffer  - neparni brojevi, Braće Car Uračić, Dvorac, Frankopanska, Franje Cara, Gorica braće Cvetić, Gromačine, Ivana Gundulića, Ivana Pahlića, Ivana Skomerže, Jurišićeva, Kala Andrije Kačića, Kala Grgura Ninskog, Kala Svetog Antona, Ključecov prilaz, Kotor, Kotorska, Kralja Tomislava - do broja 85 c i broja 138, Kralja Zvonimira, Ljube Stipanića, Matkovići, Nike Veljačića, Pavla Radića, Petak, Prćavac, Preradovićeva, Prolaz Danijela Kneza, Prolaz Ivana Andresa, Put Dragutina Raljušića, Put Sopaljske od broja 33, Sad, Sopaljska, Strossmayerovo šetalište - do broja  55 a, Stube Ede Lovrića, Stube Ivana Polića, Stube Johannesa Frischhaufa, Stube Mate, Dvorničića, Stubište Ivana Paljage, Školska, Tončićev odvojak, Tončićevo, Trg Stjepana Radića, Vinodolska, Vrtna, Zvonka Cara i Žimider.      

4. Za područje Mjesnog odbora Crikvenica- istok određuje se jedno biračko mjesto: Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4

koje obuhvaća birače sa prebivalištem u  Crikvenici, ulice:

Benići, Čakavska, Dolac, Donja draga, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Goranska, Goranski odvojak, Gornja draga, Hrusta, Hrusta – II. odvojak, Hrusta – III. odvojak, Hrusta – IV. odvojak, Kalac, Ladvić, Lunkovo, Nikole Cara Črnog, Pavlinska, Podšupera, Primorska, Ribarska, Studenca, Šetalište Vladimira Nazora, Šupera, Turistički put, Ulica glagoljaša, Vatroslava Lisinskog, Zagrebačka, Zidarska, Zoričići i Židine.

5. Za područje Mjesnog odbora Selce određuje se jedno biračko mjesto: Dom prosvjete Selce, Šetalište I. Jeličića 7

koje obuhvaća birače sa prebivalištem u  Crikvenici, ulice:

Andrije Antića, Andrije Kršula, Brdo, Dranče, Dvorac, Emila Antića, Ive Lole Ribara - I. prilaz, Ive Lole Ribara - II. prilaz, Ive Lole Ribara, Jesenova, Knežina, Maršala Tita, Matkino, Mihovila Jeličića, Omladinska, Partizanska, Prilaz Ive Lole Ribara, Prilaz Partizanskoj, Prilaz Slavka Jeličića, Prilaz španskih boraca, Rade Končara, Slavka Jeličića, Stjepana Brozovića, Studenčić, Šetalište Ivana Jeličića, Španskih boraca, Trg palih boraca, Trg palih boraca - I. prilaz, Trg palih boraca - II. prilaz, Valentina Lončarića i 13. Divizije.

 

Liste kandidata sa svim imenima predloženih kandidata i Zbirna lista objavljene su na  oglasnoj ploči Grada Crikvenice i oglasnim pločama Mjesnih odbora te se mogu pročitati i na web stranicama Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr.

                             

Predsjednica Izbornog povjerenstva
Melanija Milat-Ružić, v.r.

Top