Temeljem članka 96., Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblje Crikvenica – Zoričići (G3), (“Službene novine” Primorsko-­goranske županije, broj 39/14), te zaključka Gradonačelnika od 21. travnja 2015.godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O
Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
groblje Crikvenica – Zoričići (G3)

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblje Crikvenica – Zoričići (G3) provest će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 05.svibnja 2015. godine do 03.lipnja 2015. godine.

2. Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblje Crikvenica – Zoričići (G3) mogu izvršiti svi zainteresirani, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, radnim danom od 8.30 do 14.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblje Crikvenica – Zoričići (G3) održat će se dana 12.svibnja 2015. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Preradovićeva 1, sa početkom u 11.00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD CRIKVENICA
GRADONAČELNIK

Top