EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica, raspisala je natječaj za je prikupljanje ponuda za davanje u potkoncesiju za period 2015. – 2017. godine slijedećih djelatnosti na plaži "Gradsko kupalište" u Crikvenici:

  1. DJELATNOST PRODAJE SLADOLEDA I BEZALKOHOLNIH PIĆA
  2. DJELATNOST PRODAJE PLAŽNIH REKVIZITA
  3. DJELATNOST MASAŽE
  4. DJELATNOST PRODAJE VOĆA I POVRĆA
  5. DJELATNOST PRODAJE PEKARSKIH PROIZVODA
  6. DJELATNOST UGOSTITELJSTVA, ZABAVNE IGRE, SPORT I ANIMACIJA
  7. LOKACIJA GRAD NA VODI

Pismenu prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju ponuditelji moraju predati putem pošte na adresu EKO – MURVICA D.O.O. Trg Stjepana Radića 1/II, 51260 Crikvenica ili osobno u upravu koncesionara na navedenoj adresi u roku od 15 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici.

Pozivamo sve zainteresirane da preuzmu tekst natječaja na inetrnetskoj stranici trgovačkog društva Eko- Murvica d.o.o. Crikvenica - http://www.ekomurvica.hr/Murvica/Natjecaji.aspx 

Detaljne informacije o predmetu natječaja, uvid u plan kupališta sa lokacijama i slike lokacija mogu se dobiti od voditelja RJ Promet u mirovanju i plaža Dražena Maričića, uz prethodni dogovor na brojeve tel. 051/455-509 i 091/242-0636.

Top