OD 20. 4. 2015. POČINJU UPISI U VRTIĆ
Objavljeno: 16.04.2015.

U ponedjeljak 20. 4. počinju upisi u pedagošku godinu 2015./16. i trajat će do 10. 5. 2015. godine. Upisi se provode za redovite vrtićke i jasličke programe, program javnih potreba za djecu s teškoćama i poseban program katoličko-vjerskog odgoja.
Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može dostaviti u vrtić svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati, poštom na adresu Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51 260 Crikvenica, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Zahtjev za upis se može podignuti u tajništvu vrtića ili ovdje. Uz zahtjev za upis se obvezno prilaže:
– preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
– dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Crikvenice (preslika osobne iskaznice oba roditelja ili djeteta, potvrda o prebivalištu djeteta) ili
– rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje (prilaže se samo ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave)

Ostvarivanje prednosti pri upisu se ostvaruje na temelju bodovanja zakonskih kriterija. Kriteriji se utvrđuju na temelju slijedećih isprava:
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
– za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
– za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
– za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji
– za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
– za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Radi bržeg načina dobivanja gore navedenih isprava roditeljima se preporuča sustav e-Građani. Više informacija o upisima se mogu dobiti na broj telefona 241-799.

Rezultati upisa će se objaviti 28. 5. 2015. na oglasnoj ploči i web-stranici vrtića (napomena: na web-stranici će se objaviti rezultati upisa samo za djecu čiji roditelji na zahtjevu za upis daju pristanak za objavu).

Top