Izbori za Vijeće mjesnog odbora Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica  - centar, Crikvenica - istok i Selce raspisani su za nedjelju, 03. svibnja 2015. godine.

Prijedlog kandidacijske liste zajedno s ovjerenim očitovanjima svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac 3) podnosi se  Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave  Grada Crikvenice (soba 22, 23 i 24), na adresi Kralja Tomislava 85, Crikvenica, a najkasnije do 01. travnja 2015. kada će se liste moći podnositi i u popodnevnim satima i to za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Dramalj u prostorijama MO  Dramalj,  Dramaljsko selce 30, Dramalj u vremenu od 16:00 do 22:00 sata, za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Selce u prostorijama MO Selce, Trg palih boraca 13, Selce u vremenu od 16:00 do 22:00 sata, a za izbor članova vijeća mjesnih odbora Crikvenica- zapad, Crikvenica- centar i Crikvenica- istok u prostorijama Gradske uprave Grada Crikvenice (soba 22, 23 i 24) od 16:00 do 22:00 sata.

Detaljne informacije o izborima, obvezne upute i Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista možete pronaći na posebnom linku službene stranice Grada Crikvenice.

Top