Obavještavamo sve zainteresirane da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (EnU-18/2015), Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada (EnU-20/2015), te Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama (EnU-21/2015).  Prihvatljivi prijavitelji su upravitelji stambenih zgrada.

Natječaje ćete naći na linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Top