Dodjela stipendija
Objavljeno: 23.12.2014.

U Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, primila je danas stipendiste s područja Grada Crikvenice, obratila im se prigodim govorom i četitkom te im uručila ugovore o stipendiranju za školsku odnosno akademsku godinu

2014./2015.

Grad Crikvenica i ove godine dodjelio je stipendije nadarenim učenicima i studentima kao i onim učenicima i studentima čija obiteljska financijska situacija, nažalost, ne ostavlja prostora za sve potrebe jednog učenika ili studenta. Tako je u proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu, osigurano 200.000,00 kuna, a za 2015. godinu 220.000,00 kuna za stipendiranje nadarenih i socijalno ugroženih učenika i studenata. Ove godine dodjeljene su tri stipendije više nego prijašnjih godina, a kako je istaknula zamjenica Crnić, želja je u budućnosti broj stipendija i dalje povećavati.

U kategoriji nadarenih učenika i studenata dodijeljeno je ukupno 29 stipendija, od čega 5 učeničkih i 24 studentske. Dok je u kategoriji socijalnih stipendija kojima se pribrajaju i stipendije djece poginulih hrvatskih branitelja dodijeljeno 17 stipendija od čega 9 učeničkih i 8 studentskih.

Iznos stipendija ostaje nepromjenjen u odnosu na 2013. godinu, tako da stipendija na mjesečnoj razini iznosi 500,00 kn za učenike, a 800,00 kn za studente i dodijeljuje se za razdoblje 01.09.2014. - 30.06.2015.

Na posljetku, zamjenica Crnić poručila je stipendistima: ˝Trudite se i dalje, budite uporni i vrijedni te ustrajte u ostvarenju svojih školskih, odnosno akademskih, ali i životnih ciljeva i nikada ne zaboravite da je upravo znanje vaše najjače oružje.˝

Stipendije su dodjeljene sljedećim učenicima odnosno studentima:

Učenici: Štiglić Natko, Kordiš Šimun, Šumonja Iva, Krištafor maja, Car Hana, Bajrami Merljinda, Bećiri Adriana, Car Valentina, Krivić Luka, Krnjić Kristina, Sadić Vanessa, Sumajstorčić Robert Goran, Šop Sanja, Šušnja Lucija.

Studenti: Škara Ivana, Car Bernarda, Car Patrik, Stanković Arijana, Brnić Sandro, Car Iris, Pauković Annamaria, Blažić Barbara, Sobol Silvia, Knežević Lea, Mađar Edi, Pilaš Lea Katarina, Dejanović Dejana, Kordić Klara, Srdoč Ana, Bolf Dajana, Srdoč Iva, Šaban Iva, Kordić Sandra, Medvešček Vedrana, Polonijo Željka, Pauković Valentina, Pilaš Matija, Omeragić Jasmina, Blažević Patricija, Brozičević Milka, Krnjić Maja, Mujić Azzaro, Sumajstorčić Michaela Annasophia, Škiljan Ivona, Trupković Tihana, Vranić Tomislav.

Top