Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice
Objavljeno: 23.12.2014.

Na 15. sjednici Gradskoga  vijeća Grada Crikvenice održanoj 18. prosinca 2014., donesen je Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području  Grada Crikvenice (u prilogu obavijesti i izborniku PODUZETNICI).

U lipnju 2014. godine, Gradsko vijeće usvojilo je Strategiju gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za razdoblje 2012.–2022. u kojoj su u sklopu Strateškog cilja 1. Održivi razvoj lokalnog gospodarstva, ali i strateškog cilja 2. Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala, te Prioriteta 1.1. Širenje gospodarske strukture, 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti, 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, te Prioriteta 2.1. Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva, između ostalog  navedeni očekivani pravci daljnjeg razvoja crikveničkog gospodarstva, poglavito u segmentu malog i srednjeg poduzetništva. Naglasak je stavljen na razvoj novih znanja i tehnologija, razvoj poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja, daljnji razvoj poduzetničkihpotpornih institucija i mjera potpora, a sve u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva, odnosno širenja gospodarske strukture, povećanja kvalitete turističke ponude i smanjenja sezonalnosti. Opći program Mjera je podržao i Odbor za gospodarstvo Grada Crikvenice. U sklopu Programa je predviđeno sedam mjera s 28 podmjera.

Početkom 2015. godine će biti raspisan javni poziv i utvrđen način provođenja donesenih mjera poticanja razvoja poduzetništva.

Top