POZIV NA ZBOR GRAĐANA U DRAMLJU
Objavljeno: 15.12.2014.

Dana, 16. prosinca 2014. u 18:00 sati održat će se  zbor građana u Hrvatskom narodnom domu u Dramlju.

Zbor organizira Vijeće Mjesnog odbora Dramalj.

Top