Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju, objavljujemo Izviješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Crikvenice  na internetskoj  stranici Grada Crikvenice.

Top