REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu
Odsjek za prostorno uređenje i investicije
Klasa: 350-01/08-01/40
Ur.br.:2107/01-06/2-14-63              
Crikvenica, 03.prosinac 2014. god.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i investicije, dostavlja:

OBAVIJEST
da je Grad Crikvenica pristupila izradi
Urbanističkog plana uređenja Omorika (Dramalj-Crikvenica) – T15

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Omorika (Dramalj-Crikvenica) – T15, („Službene novine“ Primorsko goranske županije, broj 34/14, od 10.studenog 2014.godine), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Omorika (Dramalj-Crikvenica) – T15.

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Odsjeku za prostorno uređenje i investicije Grada Crikvenice, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, tel. 051-455-470, ili putem mail-a:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VODITELJ ODSJEKA
Vjekoslava Glavan, dipl.ing.arh., v.r.

Top