Javna tribina o Prijedlogu proračuna Grada Crikvenice za 2015. g. održana je u crikveničkoj vijećnici 24. studenoga. Prijedlog proračuna su građanima predstavili gradonačelnik Damir Rukavina, njegovi zamjenici Silvia Crnić  i Veselko Mutavgjić te pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo Jasna Perhat. Planirani proračun za 2015. g. iznosi 91.739.797 kn, odnosno za 3,83% je manji od prošlogodišnjeg. Gradonačelnik je istaknuo da je proračun planiran realno, u skladu s gospodarskim trendovima te ekonomskom situacijom u državi, gdje svjedočimo padu BDP-a već 11 kvartala zaredom. Plan za 2015. sadrži i projekcije proračuna za naredne dvije godine (2016. i 2017.) zajedno s planom razvojnih programa koji su temeljeni na strategiji razvoja grada.

Gradonačelnik je naglasio kako je Crikvenica grad koji je unatoč sveopćoj ekonomskoj krizi održao pozitivno poslovanje te se može podičiti izuzetno niskom zaduženošću. Sredinom 2015. godine ističe obveza uplate jednog kredita, te Gradu preostaje za otplatu još jedan kredit za zgradu Stare škole, a nova zaduživanja  se ne planiraju.

„U nepovoljnim gospodarskim okolnostima, koje nažalost traju posljednjih 5-6 godina, fokus upravljanja gradom za koji smo se odlučili orijentiran je na maksimalno zadržavanje dosegnutog standarda u svim javnim potrebama, dok smo se u domeni kapitalnog razvoja odlučili na redukciju broja investicija. Međutim, čvrsto se držimo pravila prema kojemu odabrane investicije moraju biti pripremljene, vođene i  stavljene u funkciju striktno prema donesenom planu. Ukratko: manje, ali kvalitetno i sigurno. Na taj način stvaramo trajne vrijednosti uz maksimalne uštede“, istaknuo je gradonačelnik. Sljedeće će godine proračun biti realiziran i praćen kroz 48 programa.

U trogodišnjoj projekciji ističe se projekt aglomeracije u suradnji s Gradom Novim Vinodolskim i Vinodolskom općinom u vrijednosti od cca 12 milijuna kuna. Planirani kapitalni projekti koji će obilježiti 2015. godinu su uređenje Trga palih boraca u Selcu (za koje je planirano 1,6 milijuna kuna u 2015. g. te 10 milijuna kuna u 2016. i 2017. g.), razvoj agro zone na području Kačjak-Perhati na potezu Gornji kraj-Selce, za što je u 2015. g. predviđeno milijun kuna. Prioritetan je i projekt novoga groblja u Crikvenici, za koji će se u 2015. g. izdvojiti 600.000 kn. Za uređenje zgrade Stare škole planiran je iznos od 3,5 milijuna kuna. Za uređenje šetnica uz Dubračinu, u Jadranovu i na Kačjaku predviđeno je 1,15 milijuna kuna.

 U sljedećoj godini su predviđene i 250.000 kn veće subvencije za poduzetnike. Povećan je iznos za financiranje rada turističke ambulante sa 66.000 na 99.000 kn. U segmentu sporta, redovna djelatnost sportskih klubova financirat će se iznosom od 2,1 milijun kuna. Program „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“ nastavit će se financirati iznosom od 550.000 kn, čime se nastoji maksimalno rasteretiti korisnike koji će za uslugu i nadalje plaćati simboličnu cijenu.

Građane je zanimalo što je s projektom plinofikacije prometnica, na što je odgovoreno da se o tome vodi računa pri svakoj novoj investiciji u prometnice, no plinofikacija ovisi o tvrtki „Energo“ koja je uslijed ekonomske krize stala s investicijama.

Postavljeno je i pitanje u vezi potencijalnog uvođenja sustava iznajmljivanja električnih i mehaničkih bicikala na područje grada, što će ovisiti o dobivanju bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma. Građane je zanimalo tko će upravljati sustavom i održavati ga, na što je odgovoreno da će to biti komunalno društvo „Eko-Murvica“.

Predsjednik MO-a Crikvenica zapad je predložio da u plan održavanja cesta u 2015. g. uđe uređenje Vukovarske ulice, odnosno asfaltiranje dijelova ulice koji su u lošem stanju. Također je predloženo da se povodom 25. obljetnice pada Vukovara u Vukovarsku ulicu postavi prigodno obilježje.

Predsjednik MO-a Dramalj postavio je pitanje kada će se krenuti u izradu projektne dokumentacije za uređenje ivičnjaka Ulice M. Muževića u Dramlju te postoji li mogućnost za uređenje dječjeg igrališta u Dramlju. Zamjenik gradonačelnika Mutavgjić je odgovorio da će se krenuti u uređenje Ulice M. Muževića. Ocijenjeno je da Dramalj svakako treba dobiti dječje igralište, a takve projekte se može prijavljivati i za financiranje iz alternativnih izvora, kao što su EU fondovi.

Postavljeno je pitanje kada će se urediti Ulica Petra Preradovića u Crikvenici, odnosno pokrpati rupe u asfaltu. Odgovoreno je da je uređenje Preradovićeve ulice predviđeno u širem opsegu, u sljedećoj fazi uređenja centra Crikvenice.

Građane je zanimalo kada se planira krenuti s projektom uređenja agro zone, na što je gradonačelnik odgovorio da je za agro zonu izrađena gospodarska studija, a u narudžbi je ista studija za zonu Selce-Gornji kraj, na kojoj je zemljište procijenjeno izuzetno povoljnim za poljoprivredu. Trenutno smo u fazi pripreme za raspis natječaja, a tko će dobiti zakup nad zemljištem, odredit će Ministarstvo. Kandidati moraju imati kvalitetan gospodarski program za razvoj agro zone. Ocijenjeno je da će uređenje agro zone doprinijeti zapošljavanju, turističkoj ponudi te održivom iskorištavanju prirodnih resursa.

Građani su istaknuli problem opasnog prelaska prometnice u Kotorskoj ulici za djecu koja svakodnevno prelaze pješački prijelaz kod nogometnog igrališta. Prijelaz je ocijenjen opasnim i predloženo je da se postojeći semafor kod mosta postavi kod pješačkog prijelaza u Kotorskoj ulici. Predloženo je i da se ocrta zebra kod sportske dvorane. Gradonačelnik Rukavina je naglasio da je grad svjestan da u Kotorskoj ulici postoji problem koji bi svakako trebalo riješiti te da bi se najboljim rješenjem moglo pokazati usporavanje prometa ležećim policajcima poput onih na prometnici duž Strossmayerovog šetališta. Problem se nastoji riješiti i uređenjem šetnice uz Dubračinu na koju se usmjeravaju pješaci te budućom izgradnjom školske sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara.

Istaknuta je važnost usvojene Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2012.-2022. te je napomenuto da bi se trebalo posvetiti pažnju pripremi projektne dokumentacije kako bi se kapitalne projekte moglo brže prijaviti na natječaje za financiranje iz EU fondova. Istaknuto je da se za financiranje iz EU fondova pripremaju projekti na lokacijama na kojima su riješeni imovinsko-pravni odnosi, što je najčešće najveća prepreka u projektiranju.

Na tribini se raspravljalo i o problematici nedostatka parkirnih mjesta u sezoni, te uređenju šetnica uz obalu, što je uvjetovano prometnim potrebama i specifičnim prostornim uvjetima.

Prezentaciju Prijedloga proračuna Grada Crikvenice za 2015. g. pogledajte na naslovnici internetske stranice Grada Crikvenice www.crikvenica.hr.

Top